Thema Avonden

We hebben al vele Thema avonden georganiseerd. Een aantal thema’s die aan bod zijn gekomen zijn zoals:

  • Op de schouders van je ouders: wat is de invloed van je eigen opvoeding op die van je relaties met Hans Groeneboer als spreker (contextueel therapeut en auteur van diverse boeken.
  • Effectief communiceren met je kinderen: In november 2018 kwam een trainster van How2Talk2Kids in Leimuiden een thema bijeenkomst leiden over het thema Broers en zussen zonder rivaliteit
  • Financiële opvoeding:  Organisatie ZevenSloten (Stichting Jong in het Groene Hart) heeft een avond georganiseerd voor ouders van met kinderen in de leeftijd van 7 – 14 jaar.

Op dit moment staan er geen thema avonden gepland vanwege corona. Zodra we weer nieuwe activiteiten organiseren laten we van ons horen.

Heb je een thema dat je bezig houdt of waarvan je het idee heeft dat het leeft onder veel ouders in het dorp laat het ons dan vooral weten!