Thema Avonden

We hebben al vele Thema avonden georganiseerd. We zijn voor het schooljaar 2022/2023 de planning aan het maken. Zodra dat bekend is laten we het je weten.

Een aantal thema’s die in het verleden aan bod zijn gekomen zijn:

  • Op de schouders van je ouders: wat is de invloed van je eigen opvoeding op die van je relaties met Hans Groeneboer als spreker (contextueel therapeut en auteur van diverse boeken.
  • Effectief communiceren met je kinderen: In november 2018 kwam een trainster van How2Talk2Kids in Leimuiden een thema bijeenkomst leiden over het thema Broers en zussen zonder rivaliteit
  • Financiële opvoeding:  Organisatie ZevenSloten (Stichting Jong in het Groene Hart) heeft een avond georganiseerd voor ouders van met kinderen in de leeftijd van 7 – 14 jaar.

Heb je een thema dat je bezig houdt of waarvan je het idee heeft dat het leeft onder veel ouders in het dorp laat het ons dan vooral weten!