Divers

In het schooljaar 2022/2023 organiseren we:

  • Borrel op het speelplein bij Floreokids zodat de ouders even de tijd hebben (/nemen) om elkaar beter te leren kennen. Dit doen we in samenwerking met Floreokids en de oudercommissie van de opvang.
  • Kerstkaartenactie: de kinderen van school maken een kerstkaart voor een oudere in het dorp. Deze kaarten worden rondgebracht door vrijwilligers van de oudere verenigingen in Leimuiden, tezamen met een kerstpakketje. De ouderen kunnen ook een kerstkaart terugsturen!
  • Filmavond; dat was in het verleden een groot succes dus dat gaan we weer doen.
  • Paasbloemenactie: de kinderen maken een tekening en krijgen een paalbloemetje mee. Ze gaan die samen met hun ouders brengen bij de ouderen in het dorp. Een mooie manier om naar elkaar om te zien.
  • Tijdens de feestweek staan we ook op de jaarmarkt om bekend te maken wat we allemaal doen.