Veel KLEURIG SAMEN leven

Ieder mens is uniek en verschillend en zo bestaat ook elk gezin uit verschillende unieke personen… een veelKLEURig pallet…

Als Family Factory is dat iets waar we altijd ook oog voor proberen te hebben. Onder de tak, veelKLEURig SAMENleven, van de Family Factory, willen we EXTRA aandacht hebben voor gezinnen waarin de KLEUREN ook bepaald worden door de andere culturele achtergronden van één of beide ouders. Door onze contacten met deze gezinnen ontdekken we dat bij hen het verlangen is om enerzijds iets van hun eigen KLEUR te behouden maar dat ze ook graag de Hollandse KLEUREN willen ontdekken en met ons SAMEN op weg willen gaan.
Als Family Factory Kaag en Braassem/Leimuiden en de daarbij betrokken ouders willen we via allerlei (deels nog te ontwikkelen) activiteiten, maar ook via de bestaande activiteiten, een steentje bijdrage aan de integratie van deze gezinnen in onze maatschappij en in het bijzonder in ons dorp.
Onze eerste activiteit zal zijn, Samen eten, Samen delen. We hopen een aantal KLEURrijke ouders persoonlijk uit te nodigen om op een avond met elkaar te eten en te delen van zelf meegebrachte gerechten en natuurlijk ieders eigen verhalen. Mogelijk zullen we in de toekomst meer van deze en mogelijk andere activiteiten aan gaan bieden. Houd daarvoor de website en onze andere media middelen in de gaten.

Samen Eten, Samen Delen

Om moeders met verschillende (culturele) achtergronden met elkaar in contact te brengen, wordt  er met enige regelmaat een gezellige avond georganiseerd, om dan samen te koken en gezamenlijk te eten. Op deze avond kan men kennismaken met elkaars culturele en culinaire achtergrond. De tijden hiervoor zijn van 19:00 tot 22:00 uur. Mocht je interesse hebben hieraan deel te nemen, neem dan via ffleimuiden@gmail.com contact met ons op.

uitnodiging-samen-eten-samen-delen (1)